ПОЛЕЗНО

ПРЕДИМСТВА НА КЛИМАТИЦИТЕ

Категории:

efficientКлиматиците вече не са само символ на комфорт. Техните предимствата ги превърнаха от лукс в необходимост и още повече – добра инвестиция!

Ето някои от предимствата на климатичните системи:

  1. По-добро здраве: климатикът помага за циркулацията на въздуха в стаята или офиса. Този въздух е филтриран от прахови частици, дим, микроорганизми, бактерии и т.н.
  2. По-малко шум: затворените прозорци на стая или офис с климатична система създават подходяща среда за пълноценен сън, продуктивна работа и като цяло по-спокойна среда за живот.
  3. Благоприятна работна среда: установени е ясна връзка между работоспособността на човека и условията, в които се намира. Ако стайната температура е много висока, човешкото тяло не може да се охлажда ефективно, което води до липса на концентрация, летаргичност, раздразнителност и занижена продуктивност.
  4. Енергийна ефективност: Създадени са специални програми насърчаващи използването на климатици, топлоизолационни системи, термопомпени системи и т.н. с цел увеличаване на енергийната ефективност на домакинствата или сдруженията. При едно по-пълнонценно прилагане на такива програми се предвиждат значителни намалявания на разходите по отопление и охлаждане, намаляване на потребяваната енергия и така на въглеродните емисии като цяло.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛИМАТИКА

Категории:

Моля, запознайте се със следните препоръки и предупреждения, преди да използвате климатичните системи.

Не се опитвайте да удължите кабела за захранване с друг кабел. Това може да предизвика електрически удар, прегряване и пожар.

Пазете кабелa за захранване от увреждане и не се опитвайте да го преработвате. Не го използвайте, ако е повреден или силно усукан. Поставянето на тежки предмети върху него може да го увреди и да предизвика пожар или електрически удар.

Не излагайте тялото си на студен (горещ) въздух за продължително време; не охлаждайте (затопляйте) стаята прекалено много. Това може да повлияе на общото ви състояние или здравето ви.

Не вкарвайте пръст, пръчка или други предмети във външното тяло. Вентилаторът се върти на високи обороти, и може да ви нарани.

Не се опитвайте да ремонтирате и местите климатика. Неправилна работа може да предизвика електрически удар, пожар и др. За обслужване на климатика се свържете с Т КЛИМА ЕООД.

Ако е случи нещо необичайно, например миризма на изгоряло, спрете незабавно климатика от работа и го изключете от главния ключ. Продължителна работа в неизправно състояние, може да създаде проблеми, електрически удар, пожар и др. Свържете се с Т КЛИМА ЕООД.

Не използвайте климатика с цел съхранение. Да не се използва за съхраняване на прецизни инструменти, храна, растения, животни, предмети на изкуството и др. Това ще влоши производствените характеристики и качеството на предметите, както може да съкрати живота на растенията или животните.

Не управлявайте климатика с мокра ръка. Това може да предизвика електрически удар.

Проветрявайте стаята от време на време. Бъдете внимателни, особено ако използвате уред с огън, тъй като това може да ограничи количеството на кислород.

Преди почистване се уверете, че климатикът е спрян от главния ключ „OFF“. Тъй като вентилаторът се върти на големи обороти, почистването докато е вкл може да причини нараняване.

След продължителна работа, проверете крепежните елементи на климатика. Ако повредите не се отстранят, тялото може да падне и да предизвика нараняване.

Не се качвайте и не сядайте на външното тяло. Не поставяйте предмети върху него. Човекът или предметът може да падне и да се предизвика нараняване.

Не поставяйте под вътрешното или външното тяло неща, които трябва да се пазят от влажност.

– Вътрешно тяло: влажността от въздуха може да кондензира и да покапе при определени условия.

– Външно тяло: при охлаждане се създава кондензация, която капе от тръбите.

Не мийте климатика с вода. Може да предизвика електрически удар.

Не излагайте растения или животни директно под въздушния поток. Може да има вредни ефекти върху растението или животното.

Не поставяйте съдове с вода върху тялото на климатика. Водата може да проникне в климатика, да увреди електрическите елементи и да предизвика електрически удар.

Не блокирайте входящите и изходящите отвори за въздух. Недостатъчен въздушен поток, може да предизвика повреди.