СЕРВИЗ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

„Т КЛИМА“ ЕООД поема гаранцията на предлаганите и монтирани от нас климатици за период от 2 до 5 години, в зависимост от марката. След изтичане на гаранционния срок ние предлагаме и извънгаранционен сервиз. За да се осигури безпроблемната и дългосрочна работа на климатиците е препоръчително ежегодното техническо обслужване – профилкатика, която подобрява ефективността на работа на уреда и е превенция за евентуални повреди.

СЕРВИЗ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

„Т КЛИМА“ ЕООД поема гаранцията на предлаганите и монтирани от нас климатици за период от 2 до 5 години, в зависимост от марката. След изтичане на гаранционния срок ние предлагаме и извънгаранционен сервиз. За да се осигури безпроблемната и дългосрочна работа на климатиците е препоръчително ежегодното техническо обслужване – профилкатика, която подобрява ефективността на работа на уреда и е превенция за евентуални повреди.

 ЦЕНОРАЗПИС НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И МАТЕРИАЛИ

УСЛУГИ И МАТЕРИАЛИМЯРКАЦЕНА
Стандартен монтаж /до 3 л.м./ на 9000 и 12000 BTUбр.250 лв.
Стандартен монтаж /до 3 л.м./ на 18000 BTUбр.270 лв.
Стандартен монтаж /до 3 л.м./ на 24000 BTUбр.300 лв.
Стандартен монтаж на колонен тип климатикбр.400 лв.
Демонтаж от 9000 до 15000 BTUбр.70 лв.
Демонтаж от 18000 до 24000 BTUбр.80 лв.
Демонтаж на колонен тип климатикбр.150 лв.
Монтаж на 2 етапа/с предварително полагане на тръбибр.80 лв.
Тръбен път между вътрешното и външното тяло за климатици до 12 000 BTUл.м.40 лв.
Тръбен път между вътрешното и външното тяло за климатици от 18000 до 24000 BTUл.м.50 лв.
Тръбен път между вътрешно и външно тяло за колоненл.м.60 лв.
Вкопаване на тръбен път между вътрешното и външното тяло в небетонни стени и подови замазкил.м.25 лв.
Вкопаване на тръбен път между вътрешното и външното тяло в бетонни стени и подови замазки / само след огледл.м.40 лв.
PVC канал за декориране на тръбен път между вътрешното и външното тялол.м.20 лв.
Удължаване на захранващ кабелл.м.5 лв.
Удължаване дренаж на външното тяло с гофриран маркучл.м.5 лв.
Удължаване дренаж на външното тяло с PVC тръбал.м.5 лв.
Пробиване на отвор за тръбен път над стандартния бройбр.25 лв.
Доплащане за подови стойкибр.25 лв.
Демонтаж или монтаж на вътрешно тяло (след консултация)бр.45/50 лв.
Демонтаж или монтаж външно тяло (след консултация)бр.50/60 лв.
Преместване на вътрешно тяло/без удължаване на тръби (след консултация)бр.100/110 лв.
Преместване на външно тяло/без удължаване на тръби (след консултация)бр.110/130 лв.
Стандартна почистваща профилактика на вътрешно тяло до 24000 BTUбр.45 лв.
Стандартна почистваща профилактика на външно тяло до 24000 BTUбр.45 лв.
Стандартна почистваща профилактика на вътрешно тяло колонабр.80 лв.
Зареждане с фреон R-32 (до 1 кг.)кг.150 лв.
Зареждане с фреон R-410 (до 1 кг.)кг.150 лв.
Отстраняване на пропуск / цената зависи от мястото на пропускабр.50-80 лв.
Смяна на четирипътен вентилбр.90 лв.
Смяна бобина на четирипътен вентилбр.50 лв.
Смяна на перка на външно тяло + посещениебр.50 лв.
Смяна турбина на вътрешно тялобр.50 лв.
Смяна моторче на клапатабр.50 лв.
Смяна мотор на турбинабр.60 лв.
Смяна на кран + посещениебр.60 лв.
Смяна предпазител + посещениебр.50 лв.
Отпушване на кондензбр.30 лв.
Смяна на датчик + посещениебр.30 лв.
Кондензна вана на външно тялобр.70 лв.
Размразяване на климатикбр.30 лв.
Посещение / диагностикабр.70 лв.
Антивибрационни тампоникомпл.30 лв.
Смяна на отводнител + посещениел.м.5 лв.
Качване на климатик/инструменти в сграда без асансьорет.10лв./етаж

Всички цени са с включен ДДС.

Цените за услуги с код „Смяна….“ са за труд. Необходимите материали и резервни части се заплащат отделно.
Цените за частите са по договаряне, за деня.
За услуга извън гр. Варна транспортът се заплаща по 1.50 лв./км. в едната посока.

Посещение на адрес от технически екип без основателна причина – 30лв. (+транспорт извън рамките на града)
Т КЛИМА ЕООД си запазва правото да променя цените и предлаганите услуги.
Стандартен монтаж включва: тръбен път, изолация до 3 л.м., комуникационен кабел до 3 л.м., дренажен маркуч до 3 л.м., захранващ кабел до 2 л.м., стойки 1 бр.Г-образни,  крепежни елементи, един отвор за тръбен път, транспорт в рамките на града.

 ЦЕНОРАЗПИС НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И МАТЕРИАЛИ

УСЛУГИ И МАТЕРИАЛИМЯРКАЦЕНА
Стандартен монтаж /до 3 л.м./ на 9000 и 12000 BTUбр.250 лв.
Стандартен монтаж /до 3 л.м./ на 18000 BTUбр.270 лв.
Стандартен монтаж /до 3 л.м./ на 24000 BTUбр.300 лв.
Стандартен монтаж на колонен тип климатикбр.400 лв.
Демонтаж от 9000 до 15000 BTUбр.70 лв.
Демонтаж от 18000 до 24000 BTUбр.80 лв.
Демонтаж на колонен тип климатикбр.150 лв.
Монтаж на 2 етапа/с предварително полагане на тръбибр.80 лв.
Тръбен път между вътрешното и външното тяло за климатици до 12 000 BTUл.м.40 лв.
Тръбен път между вътрешното и външното тяло за климатици от 18000 до 24000 BTUл.м.50 лв.
Тръбен път между вътрешно и външно тяло за колоненл.м.60 лв.
Вкопаване на тръбен път между вътрешното и външното тяло в небетонни стени и подови замазкил.м.25 лв.
Вкопаване на тръбен път между вътрешното и външното тяло в бетонни стени и подови замазки / само след огледл.м.40 лв.
PVC канал за декориране на тръбен път между вътрешното и външното тялол.м.20 лв.
Удължаване на захранващ кабелл.м.5 лв.
Удължаване дренаж на външното тяло с гофриран маркучл.м.5 лв.
Удължаване дренаж на външното тяло с PVC тръбал.м.5 лв.
Пробиване на отвор за тръбен път над стандартния бройбр.25 лв.
Доплащане за подови стойкибр.25 лв.
Демонтаж или монтаж на вътрешно тяло (след консултация)бр.45/50 лв.
Демонтаж или монтаж външно тяло (след консултация)бр.50/60 лв.
Преместване на вътрешно тяло/без удължаване на тръби (след консултация)бр.100/110 лв.
Преместване на външно тяло/без удължаване на тръби (след консултация)бр.110/130 лв.
Стандартна почистваща профилактика на вътрешно тяло до 24000 BTUбр.45 лв.
Стандартна почистваща профилактика на външно тяло до 24000 BTUбр.45 лв.
Стандартна почистваща профилактика на вътрешно тяло колонабр.80 лв.
Зареждане с фреон R-32 (до 1 кг.)кг.150 лв.
Зареждане с фреон R-410 (до 1 кг.)кг.150 лв.
Отстраняване на пропуск / цената зависи от мястото на пропускабр.50-80 лв.
Смяна на четирипътен вентилбр.80 лв.
Смяна бобина на четирипътен вентилбр.50 лв.
Смяна на перка на външно тяло + посещениебр.50 лв.
Смяна турбина на вътрешно тялобр.50 лв.
Смяна моторче на клапатабр.50 лв.
Смяна мотор на турбинабр.60 лв.
Смяна на кран + посещениебр.60 лв.
Смяна предпазител + посещениебр.60 лв.
Отпушване на кондензбр.30 лв.
Смяна на датчик + посещениебр.30 лв.
Кондензна вана на външно тялобр.70 лв.
Размразяване на климатикбр.30 лв.
Посещение / диагностикабр.70 лв.
Антивибрационни тампоникомпл.30 лв.
Смяна на отводнител + посещениел.м.5 лв.
Качване на климатик/инструменти в сграда без асансьорет.10лв./етаж

Всички цени са с включен ДДС.

Цените за услуги с код „Смяна….“ са за труд. Необходимите материали и резервни части се заплащат отделно.
Цените за частите са по договаряне, за деня.
За услуга извън гр. Варна транспортът се заплаща по 1.50 лв./км. в едната посока.

Посещение на адрес от технически екип без основателна причина – 20лв. (+транспорт извън рамките на града)
Т КЛИМА ЕООД си запазва правото да променя цените и предлаганите услуги.
Стандартен монтаж включва: тръбен път, изолация до 3 л.м., комуникационен кабел до 3 л.м., дренажен маркуч до 3 л.м., захранващ кабел до 2 л.м., стойки 1 бр.Г-образни,  крепежни елементи, един отвор за тръбен път, транспорт в рамките на града.

    НАЙ–ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ КЛИМАТИЦИТЕ

Шум от климатика:

 • Възможно е понякога да чувате движението на фреона в системата, чийто звук прилича на шум от движение на вода. В режим отопление, в следствие на повишаването на температурата, пластмасовите части се разширяват и може да се чува пукане. Тези звуци не трябва да ви притесняват.

Необичайна миризма:

 • Причина за нея могат да са миризмите в помещението, които циркулират и в климатика . Проверете въздушните филтри. Те трябва да се почистват под течаща вода на всеки две седмици.

Шум от климатика:

 • Възможно е понякога да чувате движението на фреона в системата, чийто звук прилича на шум от движение на вода. В режим отопление, в следствие на повишаването на температурата, пластмасовите части се разширяват и може да се чува пукане. Тези звуци не трябва да ви притесняват.

Необичайна миризма:

 • Причина за нея могат да са миризмите в помещението, които циркулират и в климатика . Проверете въздушните филтри. Те трябва да се почистват под течаща вода на всеки две седмици.

Климатикът не работи:

 • проверете батериите на дистанционното управление;
 • проверете дали уредът е включен в захранващата мрежа;
 • проверете дали не е изгорял предпазител;
 • проверете настройките на дистанционното управление;
 • рестартирайте климатика от елзахранването за 30 минути, ако няма повреда, той ще заработи нормално.

Не охлажда/ не отоплява:

 • Проверете филтрите на климатика.Проверете какъв режим на работа е зададен от дистанционното управление. Премахнете евентуални прегради пред вътрешното тяло на климатика, които може да пречат на въздушната струя.

Климатикът не работи:

 • проверете батериите на дистанционното управление;
 • проверете дали уредът е включен в захранващата мрежа;
 • проверете дали не е изгорял предпазител;
 • проверете настройките на дистанционното управление;
 • рестартирайте климатика от елзахранването за 30 минути, ако няма повреда, той ще заработи нормално.

Не охлажда/ не отоплява:

 • Проверете филтрите на климатика.Проверете какъв режим на работа е зададен от дистанционното управление. Премахнете евентуални прегради пред вътрешното тяло на климатика, които може да пречат на въздушната струя.