Какво включва стандартния монтаж?

 1. Закрепване на вътрешното тяло с дюбели върху тухлена или бетонна стена.
 2. Изработка на един отвор за тръбен път в тухлена или бетонна стена с дебелина до 30 см.
 3. Полагане на тръбен път между вътрешното и външното тяло до 3 л. м.
 4. Полагане на ел. оперативни кабели между вътрешното и външното тяло до 4 л. м.
 5. Електрическо захранване на системата посредством щепсел тип „шуко”.
 6. Закрепване с дюбели върху тухлена или бетонна стена на комплект стандартно монтажно устройство за външно тяло.
 7. Закрепване и нивелиране на външното тяло върху монтажно устройство.
 8. Извеждане на кондензната вода от вътрешното тяло с гъвкава дренажна тръба извън сградата.
 9. Вакумиране на системата.
 10. Провеждане на херметични проби и пускане на системата в експлоатация.
 11. Транспортни разходи за еднократно посещение на обекта в рамките на града.
 12. Пробно включване на системата и кратко обяснение за нейните функции.
 13. Попълване на данните при първоначално пускане на системата в гаранционната карта.
 14. Сервизно поддържане на системата в рамките на гаранционния срок.

Какво не включва стандартния монтаж:

 1. Удължаване и включване на дренажа на външното тяло към улуци, канализации и др.
 2. Допълните дейности по ел. захранването на уреда като удължаване на захранващ кабел, изработка на твърди връзки към ел. разклонителни кутии и др.
 3. Декориране на видимите части на тръбния път с кабелни канали и др.
 4. Вкопаване на тръбния път в стени и подове.
 5. Запълване на направения отвор с гипсов разтвор.
 6. Отстраняване на арматура в пробития бетонен отвор.
 7. Възстановяване на засегнати електрически и водопроводни инсталации.
 8. Изхвърляне на отпадъците от монтажа и опаковката на уреда.
 9. Просрочване на времето на монтажа над два часа поради невъзможност за извършване на монтажа по независещи от монтажната група причини, като неподготвено за монтаж място от страна на клиента.
 10. Работа по външната фасада на сгради на височина над 3 м.
 11. Изпълнение на друг вид закрепване на телата на системата освен стандартното с дюбели към тухлени или бетонни стени.

климатици Т клима