360_air_conditioning_0712Климатиците и хладилниците работят на еднакъв принцип. Вместо да охлажда малко, изолирано пространсто като хладилника, климатиците охлаждат стаята, къщата или цяло предприятие.

Климатиците използват химикал, който лесно се преобразува от газ в течност и обратно. Чрез него се отвежда топлината от въздуха в дома към въздуха навън.

Машината има три главни елемента. Компресор, кондензатор и изпарител. Компресорът и кондензаторът обикновено се намират във въздушното отделение на външното тяло. Изпарителят се намира в къщата.

Работната течност достига до компресора като студен газ под ниско налягане. Компресорът стеснява тази течност, концентрира молекулите. Колкото по-събрани са те, толкова по-висока е енергията и температурата й.

Работната течност излиза от компресора като студен газ под ниско високо налягане и се влива в кондензатора. Ако погледнете външното тяло на климатика ще видите част с метални перки. Това спомага за по-бързото отвеждане и разсейване на топлината.

Когато работната течност навлезе в кондензатора, температурата й е много по-студена и е преобразувана от газ в течност под високото налягане. Течността минава отива в изпарителя през много малък, тесен отвор. От другата страна, налягането спада. Тогава започва изпаряването й
в газообразно състояние.

Течността извлича топлина от въздуха наоколо, когато се променя в газ, който се изпарява. Топлината на въздуха е необходима, за да се отделят молекулите от течността и да премине в газообразно състояние.

Изпарителят също има метални перки, за да улесни обмяната между термичната енергия и заобикалящия въздух.

Когато работната течност напусне изпарителя, вече е в състояние на студен газ по ниско налягане. Така се връща към компресора и започва пътя си отначало.

Към изпарителя има свързан вентилатор, който циркулира въздуха в къщата. Горещият въздух е по-лек от студения и се качва към по-високите нива на помещението.

Това се повтаря, докато не се достигне желаната температура. Термостатът улавя този момент и спира климатика.  След като стаята се затопли, термостатът включва климатика, докато се възстанови температурата.

invertorИнверторът в климатика се използва за контрол на скоростта на компресорния мотор, който задвижва променливият охлаждащ поток в климатичната система. Традиционните климатици регулират температурата чрез компресор, който работи на максимална мощност или е изключен. Инверторните климатици имат задвижване с честотен регулатор, което се управлява от електрически инвертор контролиращ скоростта на мотора и от там на компресора и охлаждащия дебит.

Честотният регулатор използва токоизправител, които преобразува променливия ток (AC) в постоянен (DC) и използва широчинно-импулсна модулация в електрическия инвертор, за да подава променлив ток в желаната честота. Тъй като скоростта на индукционния мотор е пропорционална на честотата на променливия ток, компресорът може да работи на различни скорости. Текущата температура в помещението се проверява от микроконтролер, който регулира скоростта на компресора. Допълнителните електрически и механични елементи оскъпяват цената на оборудването, но могат да доведат до значително намаляване на разходите по климатизация. Елиминирането на стоп-старт циклите увеличава ефективността.

split_systemСплит

  • Свързва едно вътрешно тяло към външно тяло.
  • Монтира се по-лесно на сгради, без нужда от въздуховод.
  • Добро решение, на достъпна цена за климатизация на единично вътрешно пространство.

 

 

 

multisplit_systemМулти-сплит

  • Свързва няколко вътрешни тела към едно външно тяло.
  • Инсталира се като цялостно решение за климатизация на няколко вътрешни пространства, без нужда от въздуховоди.
  • Осигурява индивидуален контрол на температурата в отделните стаи.
  • Позволява система от вътрешни тела от различен вид и капацитет според конкретните нужди на всяко помещение.